Piktogram listy kontrolnej

Piktogram listy kontrolnej - 49711048