Cartoon children student are studying chemistry, working and experimenting in massive cooling tower refinery laboratory with huge test tube beaker and science tool in isolated background, create by vector - 49189488
PREMIUM

Cartoon dzieci student studiuje chemię, pracy i eksperymenty w laboratorium masywnej wieży chłodniczej rafinerii z ogromnym probówki i zlewki narzędzie nauki w tle pojedyncze, tworzenie przez wektor

 49189488
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)