English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Industrial city. aerial view of a roof of a building which there are many air conditioners and pipes. in the background there are white residential houses. cold atmosphere. - 42441720

Miasto przemysłowe. widok z lotu ptaka na dachu budynku, w którym znajduje się wiele klimatyzatory i rury. w tle są białe domy mieszkalne. zimna atmosfera.

 42441720

Podobne Zdjęcia