English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
A concept of a child being injected with immunity antibodies to fight certain disease or an individual injected with a drug to prevent the rejection of transplanted organs and tissues. - 36901282

Pojęcie dziecka wstrzyknięciu przeciwciała odporności na walce danej choroby lub jednostkę wstrzyknięto leku do zapobiegania odrzucenia przeszczepionych narządów i tkanek.

 36901282
 Wektor
(SVG lub EPS)

Podobne Zdjęcia (Wektor, SVG i EPS)