English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
In advanced operating room with lots of equipment, patient and working surgical specialists - 35802432
PREMIUM

W zaawansowanej sali operacyjnej z dużą ilością sprzętu, pacjenta i pracy specjalistów chirurgii

 35802432

Podobne zdjęcia Royalty-Free