Zestaw Vintage Retro ramki obrazu lub konstrukcji wektora

Zestaw Vintage Retro ramki obrazu lub konstrukcji wektora - 33847127