Kolej w mgle na staci, plenerowy krajobraz

Kolej w mgle na staci, plenerowy krajobraz - 25292585
ID zdjęcia25292585

Railway in fog on station, outdoor landscape