English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
The alpine fields in the carpathian mountains in the summer is traditionally kicked herds graze in the mountains and there in all kinds of weather, from dawn to night - 24920939

Pola alpejskie w karpatach w okresie letnim jest tradycyjnie rozpoczął stada pasą się w górach, a tam w każdą pogodę, od świtu do nocy

 24920939

Podobne Zdjęcia