English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Gloved hand of scientist picking up a test tube from a chromatography rack. shallow depth of field, focus on the test tube in the hand - 2406892

Gloved strony naukowców podnoszenia probówki testowej z chromatografii stojaku. płytka głębia ostrości, koncentrują się na probówki w dłoni

 2406892

Podobne Zdjęcia