Współpraca zespołu biznesowego omawiająca analizę roboczą danych finansowych i wykres raportu rozwoju marketingu w prezentacji zespołu i burzy mózgów w celu planowania strategii przynoszącej zyski firmie

Współpraca zespołu biznesowego omawiająca analizę roboczą danych finansowych i wykres raportu rozwoju marketingu w prezentacji zespołu i burzy mózgów w celu planowania strategii przynoszącej zyski firmie - 224633754
ID zdjęcia224633754

Business team collaboration discussing working analyzing with financial data and marketing growth report graph in team, presentation and brainstorming to strategy planning making profit of company.