Kompas wskazujący cele na tle oświetlonej pięknej przestrzeni

Kompas wskazujący cele na tle oświetlonej pięknej przestrzeni - 214677421
ID zdjęcia214677421

Compass pointing to goals against illuminated beautiful space.