Rozległe wysypisko śmieci zapełnione górami wyrzuconych odpadów z tworzyw sztucznych, co podkreśla problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

Rozległe wysypisko śmieci zapełnione górami wyrzuconych odpadów z tworzyw sztucznych, co podkreśla problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi - 211366772
ID zdjęcia211366772

sprawling landfill site overflowing with mountains of discarded plastic waste, highlighting the issue of plastic pollution.