Jeleń daniele majestatycznie potężne zwierzę w lesie zwierzęta w naturalnym lesie dziki krajobraz przyrody ogród jeleni

ID zdjęcia209513496

Red deer fallow deer majestically powerful animal in the forest. Animals in the natural forest. The wild nature landscape. Deer garden.