Pistolet ręczny i ochrona z funkcjonariuszem policji na służbie lub patrolem w mieście w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi prawnej organów ścigania oraz reakcji zbrojnej ze strażnikiem na świeżym powietrzu w mieście miejskim w celu zapobiegania przestępczości

Pistolet ręczny i ochrona z funkcjonariuszem policji na służbie lub patrolem w mieście w celu zapewnienia bezpieczeństwa i obsługi prawnej organów ścigania oraz reakcji zbrojnej ze strażnikiem na świeżym powietrzu w mieście miejskim w celu zapobiegania przestępczości - 208112832
ID zdjęcia208112832

Hand, gun and security with a police officer on duty or patrol in the city for safety and law enforcement. Legal, service and armed response with a guard outdoor in an urban town for crime prevention