Zielony biurowiec w nowoczesnym szklanym budynku metropolii z zielonymi gałęziami drzew i liśćmi w celu ograniczenia koncepcji generowania dwutlenku węgla ai

ID zdjęcia203900510

Green office building in a modern metropolis. Glass building with green tree branches and leaves to reduce carbon dioxide. Concept. Generative AI