Częściowy widok pozytywnego nauczyciela pokazującego gest oznaczający stoisko w języku migowym odizolowanym na niebiesko

ID zdjęcia201145003

partial view of positive teacher showing gesture meaning stand on sign language isolated on blue