Inspiracja pokazująca podejście biznesowe do znaku stresu, fizycznego, chemicznego lub emocjonalnego czynnika powodującego napięcie fizyczne lub psychiczne

Inspiracja pokazująca podejście biznesowe do znaku stresu, fizycznego, chemicznego lub emocjonalnego czynnika powodującego napięcie fizyczne lub psychiczne - 195184887
ID zdjęcia195184887

Inspiration showing sign Stress. Business approach a physical chemical or emotional factor that causes bodily or mental tension