Spawacz stali przemysłowej w trakcie pracy w fabryce metali. iskry i dym ze spawania.

Spawacz stali przemysłowej w trakcie pracy w fabryce metali. iskry i dym ze spawania. - 192832511
ID zdjęcia192832511

Industrial steel welder in process of work in metal factory. Sparks and smoke fly from welding.