Autumn preserves from local produce, fig jam or fig marmalade on wooden board with fresh, ripe figs, top view - 192492642
PREMIUM

Jesienne przetwory z lokalnych produktów, dżemu figowego lub marmolady figowej na desce ze świeżymi, dojrzałymi figami, widok z góry

 192492642

Podobne zdjęcia Royalty-Free