English
Deutsch
Español
Français
Magyar
Italiano
日本語
한국어
Nederland
Język polski
Português (PT)
Русский язык
简体中文
繁體中文
Türkçe
Beautiful water fern or mosquito fern floating on the water with water cabbage or pistia stratiotes. Spirodela polyrhiza commonly known as duckweed or great duckmeat on the freshwater in swamp or pond - 191948291
PREMIUM

Piękna paproć wodna lub paproć komara unosząca się na wodzie z kapustą wodną lub stratiotes pistia. spirodela polyrhiza powszechnie znana jako rzęsa wodna lub wielka kaczka na słodkowodnych bagnach lub stawach

 191948291

Podobne zdjęcia Royalty-Free