Teamwork of Construction worker install new roof, Electric drill used on new roofs with white Metal Sheet. Roofing tools, Safety body construction, Working at height equipment. building - 191546865
PREMIUM

Praca zespołowa pracownika budowlanego instaluje nowy dach, wiertarkę elektryczną używaną na nowych dachach z białą blachą. narzędzia dekarskie, zabudowę bhp, sprzęt do prac na wysokości. budynek

 191546865
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free