Support, trust and hospital care with a doctor and patient holding hands, sharing bad news of a cancer diagnosis. Kind doctor offering a loving gesture to a sick person during a health crisis - 190937242
PREMIUM

Wsparcie, zaufanie i opieka szpitalna z lekarzem i pacjentem trzymającymi się za ręce, dzielącymi się złymi wiadomościami o diagnozie raka. miły lekarz oferujący kochający gest chorej osobie podczas kryzysu zdrowotnego

image-id190937242
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free