The digital indicators and declining graphs of a stock market crash overlap the backdrop of a modernistic city. Concept of a market crash in double exposure. - 190853940
PREMIUM

Cyfrowe wskaźniki i spadające wykresy krachu giełdowego nakładają się na tło modernistycznego miasta. koncepcja krachu na rynku w podwójnej ekspozycji.

 190853940

Podobne zdjęcia Royalty-Free