A disabled company employee is able to work happily with colleagues in the office. - 190697632
PREMIUM

Niepełnosprawny pracownik firmy może z radością pracować z kolegami w biurze.

 190697632
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free