Group of serious business people talking during meeting in office. Team of entrepreneurs or corporate managers sitting in row, discussing various topics, providing arguments and exchanging opinions - 190677420
PREMIUM

Grupa poważnych ludzi biznesu rozmawia podczas spotkania w biurze. zespół przedsiębiorców lub menedżerów korporacji siedzących w rzędzie, dyskutujących na różne tematy, przedstawiających argumenty i wymieniających opinie

 190677420
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free