Grupa pracowników biurowych siedzących przy biurkach i komunikujących się lub rozmawiających ze sobą, dialogi lub rozmowy między kolegami lub urzędnikami w miejscu pracy ilustracja

Grupa pracowników biurowych siedzących przy biurkach i komunikujących się lub rozmawiających ze sobą, dialogi lub rozmowy między kolegami lub urzędnikami w miejscu pracy ilustracja - 190462661
ID zdjęcia190462661
Rodzaj mediówWektor stockowy
(SVG lub EPS)

Group of office workers sitting at desks and communicating or talking to each other. Dialogs or conversations between colleagues or clerks at workplace illustration