Silhouettes of soldiers are using drone and laptop computer for scouting during military operation against the backdrop of a sunset. Greeting card for Veterans Day, Memorial Day, Independence Day. - 190273641
PREMIUM

Sylwetki żołnierzy używają drona i laptopa do zwiadu podczas operacji wojskowej na tle zachodu słońca. kartkę z życzeniami na dzień weteranów, dzień pamięci, dzień niepodległości.

 190273641
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free