Red chess king standing position, defeating metal chess king supported by 2 pawns, 3d illustration, business competition and battle concept - 189956641
PREMIUM

Pozycja stojąca czerwonego króla szachowego, pokonując metalowego króla szachowego wspieranego przez 2 pionki, ilustrację 3d, konkurencję biznesową i koncepcję bitwy

 189956641

Podobne zdjęcia Royalty-Free