Two human hands are holds green sprout. Glowing low poly hands and plant on dark blue background. Wireframe low poly design. Abstract futuristic vector illustration. - 188993552
PREMIUM

Dwie ludzkie ręce trzymają zieloną kiełkę. świecące ręce low poly i roślina na ciemnoniebieskim tle. model szkieletowy low poly. streszczenie futurystyczny wektor ilustracja.

 188993552
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)