Friendly relationship between smiling caregiver in uniform and happy elderly woman. Supportive young nurse looking at senior woman. Young caring lovely caregiver and happy ward - 188409721
PREMIUM

życzliwy związek między uśmiechniętym opiekunem w mundurze i szczęśliwą starszą kobietą. wspierająca młoda pielęgniarka patrząca na starszą kobietę. młoda troskliwa urocza opiekunka i szczęśliwy podopieczny

 188409721
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free