Young carer supporting senior disabled woman with walking stick. Portrait of happy female caregiver and senior woman walking together at home. Professional caregiver taking care of elderly woman. - 188409593
PREMIUM

Młoda opiekunka wspierająca starszą niepełnosprawną kobietę z laską. portret szczęśliwej opiekunki i starszej kobiety spacerującej razem w domu. profesjonalny opiekun opiekujący się starszą kobietą.

 188409593
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free