Wiele różnych małych metalowych butelek wypełnionych gazem lub benzyną jest ułożonych w duże stosy i oświetlonych jasnym, ciepłym słońcem w ciągu dnia

Wiele różnych małych metalowych butelek wypełnionych gazem lub benzyną jest ułożonych w duże stosy i oświetlonych jasnym, ciepłym słońcem w ciągu dnia - 187998472
ID zdjęcia187998472

A lot of different small metal bottles filled with gas or gasoline are stacked in large piles and illuminated by the bright warm daytime sun