Concept of freedom, with a bird locked in a cage watching another fly freely in front of a sunset. - 187345680
PREMIUM

Pojęcie wolności, z ptakiem zamkniętym w klatce, obserwującym innego latającego swobodnie przed zachodem słońca.

 187345680
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)