Shopping cart in a supermarket and Polish zloty money, held in hand, Concept of inflation, Rising costs of living, Home budget in Poland - 185425642
PREMIUM

Koszyk w supermarkecie i polskie złote pieniądze, trzymane w ręku, koncepcja inflacji, rosnące koszty utrzymania, budżet domowy w polsce

image-id185425642

Podobne zdjęcia Royalty-Free