Dropping arrows showing decreasing trend in economy in global crisis or downtrend of stocks on the stock exchange in Italy. - 184976012
PREMIUM

Spadające strzałki pokazujące spadkowy trend w gospodarce w czasie globalnego kryzysu lub trend spadkowy akcji na giełdzie we włoszech.

 184976012

Podobne zdjęcia Royalty-Free