Happy people with traditional Chinese food for Dragon Boat Festival: Zongzi, glutinous rice wrapped in bamboo leaves, Chinese translation: Dragon Boat Festival - 184832669
PREMIUM

Szczęśliwi ludzie z tradycyjnym chińskim jedzeniem na festiwal smoczych łodzi: zongzi, kleisty ryż zawinięty w liście bambusa, chińskie tłumaczenie: festiwal smoczych łodzi

 184832669
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)