Investment technology with a global internet connection, financial, banking application, and big data network concepts. Hand using mobile smart phone with virtual digital earth and business icons. - 184741069
PREMIUM

Technologia inwestycyjna z globalnym połączeniem internetowym, aplikacjami finansowymi, bankowymi i koncepcjami sieci dużych zbiorów danych. ręcznie za pomocą inteligentnego telefonu komórkowego z wirtualnymi cyfrowymi ikonami ziemi i biznesu.

 184741069
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free