Black electric plug pulled out of the switched off power strip over euro banknotes background. Inflation and power crisis. Turn off electric appliances, increasing the energy costs. Top view. - 184568097
PREMIUM

Czarna wtyczka elektryczna wyciągnięta z wyłączonej listwy zasilającej na tle banknotów euro. inflacja i kryzys władzy. wyłączyć urządzenia elektryczne, zwiększając koszty energii. widok z góry.

image-id184568097

Podobne zdjęcia Royalty-Free