Improving productivity with a change of scenery. Shot of a group of colleagues having a meeting at a cafe. - 184453632
PREMIUM

Poprawa produktywności dzięki zmianie scenerii. strzał grupy kolegów po spotkaniu w kawiarni.

 184453632
 
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free