Symbol of freedom and human rights with the grips of a prisoner who breaks his chains by campaigning for peace. - 183965650
PREMIUM

Symbol wolności i praw człowieka z uchwytami więźnia, który zrywa łańcuchy, prowadząc kampanię na rzecz pokoju.

 183965650
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)