Chess pawns overthrowing the white king with a rope. Conceptual photograph showing the class struggle and teamwork to overthrow the powerful elites. White background and copy space. - 183755870
PREMIUM

Pionki szachowe obalające białego króla liną. konceptualne zdjęcie przedstawiające walkę klas i pracę zespołową w celu obalenia potężnych elit. białe tło i miejsce na kopię.

 183755870

Podobne zdjęcia Royalty-Free