Giardia lamblia pierwotniak, czynnik sprawczy lambliozy, ilustracja 3d przedstawiająca kosmki jelitowe z pasożytami giardia

Giardia lamblia pierwotniak, czynnik sprawczy lambliozy, ilustracja 3d przedstawiająca kosmki jelitowe z pasożytami giardia - 183398216
PREMIUM

Podobne zdjęcia Royalty-Free