Client was listening to a lawyer advising on an embezzlement case, explaining the details of the proceeding and gathering evidence to file a lawsuit against the defendant. The concept of litigation. - 182871097
PREMIUM

Klient słuchał prawnika doradzającego w sprawie defraudacji, wyjaśniającego szczegóły postępowania i zbierającego dowody do wytoczenia powództwa przeciwko oskarżonemu. pojęcie sporu sądowego.

 182871097

Podobne zdjęcia Royalty-Free