State of mind and mental health concept as a melancholic lone person seated in an open land suffers burnout. Dark smog comes out of man head and transforms into a galaxy of thoughts - 182663822
PREMIUM

Stan umysłu i koncepcja zdrowia psychicznego jako melancholijna samotna osoba siedząca na otwartym terenie cierpi na wypalenie. ciemny smog wychodzi z głowy człowieka i przemienia się w galaktykę myśli

 182663822
 

Podobne zdjęcia Royalty-Free