KYIV, UKRAINE - Feb. 25, 2022: War of Russia against Ukraine. A residential building damaged by an enemy aircraft in the Ukrainian capital Kyiv - 182634405
PREMIUM

Kijów, ukraina - luty 25.2022: wojna rosji z ukrainą. budynek mieszkalny uszkodzony przez wrogi samolot w stolicy ukrainy kijowie

 182634405

Podobne zdjęcia Royalty-Free