Falling dollar coins, realistic money currency in stack. Vector financial assets, savings and deposits, concept of capital growth and income. Benefit in business and fortune savings, heap in pile - 181999053
PREMIUM

Spadające monety dolara, realistyczna waluta pieniężna w stosie. wektorowe aktywa finansowe, oszczędności i depozyty, koncepcja wzrostu kapitału i dochodów. korzyści w biznesie i oszczędności fortuny, kupa w stosie

 181999053
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)