Warning sign, danger risk symbol, and safety precaution at workplace. Vector illustrations pictogram of manual handling, dangerous object things falling from above and dropping boxes hazard. - 180167454
PREMIUM

Znak ostrzegawczy, symbol ryzyka niebezpieczeństwa i środki ostrożności w miejscu pracy. ilustracje wektorowe piktogram ręcznego przenoszenia, niebezpieczne przedmioty spadające z góry i upuszczanie pudełek.

 180167454
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)