Podpis tekstowy przedstawiający plan strategiczny. słowo napisane w procesie definiowania strategii i podejmowania decyzji kolekcja pustych pustych naklejek przywiązanych sznurkiem do znaku etykiety informacyjnej

Podpis tekstowy przedstawiający plan strategiczny. słowo napisane w procesie definiowania strategii i podejmowania decyzji kolekcja pustych pustych naklejek przywiązanych sznurkiem do znaku etykiety informacyjnej - 179875339
ID zdjęcia179875339

Text caption presenting Strategic Plan. Word Written on A process of defining strategy and making decisions Collection of Blank Empty Sticker Tags Tied With A String For Information Label Sign