Stagflation or stagnation symbol. Businessman turns cubes, changes the word stagnation to stagflation. Beautiful grey background, copy space. Business, stagflation or stagnation concept. - 179838224
PREMIUM

Symbol stagflacji lub stagnacji. biznesmen obraca kostki, zmienia słowo stagnacja na stagflację. piękne szare tło, miejsce na kopię. koncepcja biznesu, stagflacji lub stagnacji.

 179838224

Podobne zdjęcia Royalty-Free