Flat farmer use tablet for control quadcopter drone to automate irrigation of agricultural field. Smart farming and innovation technology in agriculture. Farm industry, spray fertilizer concept. - 179185494
PREMIUM

Płaski rolnik używa tabletu do sterowania dronem quadkoptera do automatyzacji nawadniania pól uprawnych. inteligentne rolnictwo i innowacyjna technologia w rolnictwie. przemysł rolniczy, koncepcja nawozu w sprayu.

 179185494
 PREMIUM Stock Vector
(SVG lub EPS)

Podobne zdjęcia Royalty-Free (Wektor, SVG i EPS)